Om Blackbird Institute

- fordi det gode liv er baseret på gode relationer

Blackbird Institute et psykoterapeutisk institut, der tilbyder uddannelser i relationskompetence, familierådgivning og familieterapi.

Vi tror på, at kvaliteten af vores relationer afgør kvaliteten af vores liv.

Vores mission er at skabe et sted, hvor mennesker gennem vores uddannelser kan udvikle deres menneskelighed og vække sanser, følelser, kroppe og sind, så vi kommer mere i kontakt med os selv, hinanden og med livet.

  • Fie Hørby

Vores værdier

På Blackbird Institute har vi fem værdier, der beror på det nye menneskesyns kvaliteter, og som danner fundamentet for vores arbejde, vores uddannelser, og for, hvordan vi bedst kan være os selv – og sammen: 

KONTAKT
Kontakten til os selv og vores relationer er afgørende for vores tryghed og trivsel. Hjernens krav til det ideelle læringsmiljø er kontaktfuldhed og oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået. Derfor går kontakt forud for læring hos os.

LIGEVÆRDIGHED
Ligeværdighed er en hjørnesten i det nye menneskesyn, som understreger, at vi alle er lige meget værd, og at vi alle har ret til at blive mødt med respekt for vores følelser, tanker, meninger og ønsker. Det gør vi ved at møde hinanden autentisk, nysgerrigt og anerkendende – også over for det, vi ikke umiddelbart forstår. På den måde værner vi bedst om hinandens integritet.

TILLID
Tillid er et valg. Vi vælger at møde hinanden med tillid til, at vi alle gør det bedste, vi kan i en given situation – voksne såvel som børn. Der er altid mening i galskaben, og den er vi optaget af: Meningen bag vores tilsyneladende meningsløse adfærd.  

PERSONLIG ANSVARLIGHED
Vi bærer alle et personligt ansvar for vores grænser og behov. Når vi tager vores personlige ansvar på os, er det til stor gavn for vores relationer. Den personlige ansvarlighed er nært forbundet med vores sociale ansvarlighed. Det er vores eksistentielle valg. 

KVALITET
Vi udbyder uddannelser af højeste faglighed med undervisere, der er dybt engageret i de studerendes personfaglige vækst og udvikling. Det er afgørende for os på Blackbird Institute, at vi lever og gør, hvad vi siger, vi gør – og når vi ikke formår det, vil vi altid være parate til at reparere.

Hvad

Blackbird Institute er Danmarks største familieterapeutiske institut specialiseret i relationskompetence. Vi uddanner familierådgivere, ledere samt familie- og psykoterapeuter, som bliver topkvalificerede til at yde rådgivning og stå for professionelt ledede samtaler eller terapeutiske forløb for individuelle, par og familier.

Vi støtter mennesker til at komme i dybere kontakt med sig selv for at kunne gøre det samme med andre og således at indgå i trygge fællesskaber, hvor de føler sig set, mødt og hørt og får styrket deres kontaktfuldhed, menneskelighed, livskraft og livsglæde.

Vi tilbyder stærkt faglige og udviklende uddannelser og har naturligvis også sikret os, at vores uddannelser lever op til både internationale og ministerielle kvalitetskrav. 

LÆS OM VORES TEORETISKE FUNDAMENT HER

Hvorfor

Blackbird Institute er stiftet af familieterapeut og forfatter Fie Hørby for at udbrede det nye menneskesyn, udvikle vores humanisme og ændre verden ved at ændre den måde, vi er sammen på. Vores mission er at skabe et sted, hvor mennesker gennem vores uddannelser kan udvikle deres menneskelighed og vække sanser, følelser, kroppe og sind, så vi kommer mere i kontakt med os selv, hinanden og med livet.

Hvem

Vores uddannelser er for alle og vores studerende kommer fra alle dele af samfundet. 
De er blandt andre HR-medarbejdere, advokater, politifolk, præster, jordemødre, frisører samt fagfolk fra kommuner, skoler og institutioner, ledere og psykologer fra det private erhvervsliv samt forældre.

Bag Blackbird Institute står foruden Fie Hørby et dedikeret team af faste medarbejdere, som du kan møde længere nede på siden her. Derudover har vi et lærerkollegium bestående af blandt andre psykologer, læger og terapeuter, der har mange års erfaring inden for deres specialer. Læs mere om dem her 

Som undervisere og personale er vi for trygheden på instituttet og for at være rollemodel og skabe den trygge tilknytning til de studerende. Det gør vi ved at være autentiske, varme og tydelige og ved at skabe empatiske og responderende møder samt altid være parate til reparation, når misafstemninger opstår mellem os.

 

Take these broken wings and learn to fly

Vores overbevisning

Vores arbejde og uddannelser beror på viden om, at det gode liv er baseret på gode relationer, og at kvaliteten af vores relationer afgør kvaliteten af vores liv. Mennesker har brug for mennesker, og vi tror på, at mennesket generelt har sunde behov, længsler og er naturligt indrettet til at vækste og udvikle sig.  Vi går med problemerne ved at fokusere på ressourcerne. Negative følelser og adfærd ser vi som meningsfulde reaktioner på smerte og længsler efter kontakt og samhørighed. Vi ved, at der altid er en mening i galskaben, og det er meningen, vi er optaget af. Derfor er nysgerrighed og åbenhed over for hinanden afgørende – især, når det går galt mellem os, da det her er sværest at holde os åbne og nysgerrige for det, der rammer os, og som vi umiddelbart ikke forstår. Hvem der er ”rigtig” og ”forkert” er derfor naturligt uinteressant i vores perspektiv på relationer, men det er vigtigt at stille op til undersøgelse og udforskning af, hvem vi er sammen. 

Blackbird Institute er opkaldt efter Beatles-sangen af samme navn. Især linjen Take these broken wings and learn to fly  passer godt til den måde, vi arbejder på og møder mennesker på.

 De fleste af os kommer lidt skrammede ud af barndomslandet og har fået stækket vingerne som børn i større eller mindre grad, men de fleste af os kan godt lære at flyve alligevel.  Vi har alle et potentiale, et åbent nervesystem og muligheder, når vi tager os selv alvorligt og får den rette støtte til at vikle os ud som dem, vi er.

Ved at arbejde indgående med vores relationer og opnå en bedre kontakt til os selv og andre, bliver vi ikke bare relationskompetente mennesker, vi opnår også en større indre frihed og meningsfuldhed. 

Blackbird Institute

Mød Team Blackbird

Fie_Hørby_461


Fie Hørby

Uddannelsesdirektør og indehaver i Blackbird Institute.

Fie er cand.mag. i dansk og kommunikation, psyko- og familieterapeut MPF og forfatter til bestselleren “Drop Opdragelsen!” og bogen “Om teenagere – for forældre”.

Fie er faglig ansvarlig for uddannelsen og står som garant for et højt fagligt niveau i både den praktiske og teoretiske undervisning på uddannelserne.

Privat er hun gift med Thomas Hørby Andersson og sammen har de 3 børn, Rumle på 22 år, Liv på 15 år og Isak på 5 år. 


Iben-Erica Maibom

COO i Blackbird Institute.

Iben er bachelor i innovation og entrepreneurship og er ansvarlig for den daglige drift. 

 Privat har hun 3 børn, sammen med Kim, Conrad på 13 år, Vera på 10 år pg Svend-Ole på 4 år. 

IMG_5635


Karen Pallisgaard

CCO hos Blackbird Institute

Karen er cand.comm i journalistik, forfatter, yogalærer samt relationskompetent leder – og familierådgiver uddannet fra Blackbird Institute.

Privat er hun mor til Johanna på 9 år og Manfred på 6 år.

Foto: Daniel Nielsen (FrozenPanda.com)


Dragana Lyduck

Faglig leder og underviser på Blackbird Institute

Dragana er autoriseret psykolog, psykoterapeut og certificeret EFT parterapeut. Sammen med Fie er Dragana faglig ansvarlig for uddannelsen. 

Privat er hun gift og har tvillinger på 5 år.  

Susanne


Susanne Brejnebjerg Stilling

Faglig leder og underviser på Blackbird Institute

Susanne er autoriseret psykolog og EFT-parterapeut. Sammen med Fie og Dragana er Susanne faglig ansvarlig for uddannelsen. 

Privat er hun i parforhold med Martin, som hun har to børn sammen med – Agnes på 9 år og Karl på 5 år.

MØD OGSÅ VORES UNDERVISERE – LÆS MERE HER

Certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Crossfields Europa

Certificeret institut

I sommeren 2023 blev Blackbird Institute evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Crossfields Europa og recertificeret som et privat institut, der lever op til de ministerielle kriterier for private psykoterapeutuddannelser, uden afvigelser.

 

Recertificeringen er vigtig for os – og for dig – fordi den er et bevis og en dokumentation for at uddannelsen er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive recertificeret og godkendt kræver det, at der er en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi eksaminerer dig på.

På Blackbird Institute tilbyder vi altså en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse, hvor henholdsvis det 1. år og 2. år kan tages som selvstændige uddannelser:

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke