Ansøgning og optagelseskrav til psykoterapeut

Herunder kan du læse om de 3 kvoter, vi optager vores studerende i. 1.år og 2.år er kvotefrit.  Er du i tvivl om noget i forbindelse med din optagelse, så ring endelig til os på: 2211 1866

Optagelse på kvote 1

Når du søger om optagelse på kvote 1, skal vi bede om:

Optagelse på kvote 2

Når du søger om optagelse på kvote 2, skal vi bede om:

Optagelse på kvote 3

Når du søger om optagelse på kvote 3, skal du sende dette til os:

Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

Dispensation fra kvoteoptagelse

I enkelte tilfælde kan Blackbird Institute give dispensation for kravene på kvote 1, 2 og 3. Dispensation kan komme på tale efter en personlig samtale. Vi kan optage dig, hvis vi vurderer, at dine livserfaringer, modenhed og evne til selvrefleksion kombineret med alternative arbejdserfaringer med andre mennesker i en periode på mindst 3 år – samt dokumenteret teoretisk kendskab til relevante psykologiske teorier, til sammen vil være tilstrækkeligt i forhold til kravene på uddannelsen.

Merit

Det er ikke muligt at få merit.

Det skyldes, at en psykoterapeutuddannelse er en personfaglig videreuddannelse. Det vil sige, at du undervises i faget psykoterapi teoretisk og praktisk og samtidig har den indlagt en høj grad af personlig involvering og altså et stykke personligt udviklingsarbejde. Der er således også et krav om 30 timers egenterapi, som skal tages i løbet af de 4 år, uddannelsen løber. Udgiften til egenterapi ligger ikke i uddannelsesprisen. 

​Kvaliteten i en uddannelse til psykoterapeut er defineret i, at den skal bestå af et sammenhængende forløb på mindst fire år og højst seks år, hvor der arbejdes med egne temaer på den ene side og med træning af den terapeutiske samtale på den anden side – i processer og relation med andre studerende. 

Hvis du allerede er uddannet fra et psykoterapeutisk institut, der er medlem af Psykoterapeutforeningen, kan du nøjes med tage overbygningen i familie- og psykoterapi hos Blackbird Institute, hvis du ønsker en større specialisering i par- og familieterapi

Stærkt faglige og udviklende uddannelser

Blackbird Institute uddannelser

1.år
Uddannelse i relations- og livskompetence

Vores 1-årige uddannelse i relations- og livskompetence er for dig, der gerne vil kunne tage større lederskab i dit liv samt have viden om, hvad der skaber udvikling og trivsel i relationer for børn såvel som voksne.

2.år
Overbygning som relationskompetent-leder og familierådgiver

Den 1-årige overbyning som relationskompetent leder og familierådgiver er uddannelsen for dig, der vil videreuddanne dig som fagperson, som konsulent i det offentlige skole- og ungdomssystem eller være selvstændig familierådgiver eller have styrket dine ledelseskompetencer og menneskekendskab. Du får omfattende viden og træning i at kunne varetage anerkendende og personlig ledelse samt den professionelle og udviklende samtale.

3.+4. år
Overbygning som Familie- og psykoterapeut

Den 2-årige overbyning til familie- og psykoterapeut er uddannelse er for dig, der vil være familie- og psykoterapeut. Som et evalueret institut tilbyder vi dig en familie- og psykoterapeutisk uddannelse, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familie.

Tilmelding til uddannelserne

Anerkendt institut

Blackbird Institute er i december 2017 blevet evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Evalueringsinstituttet Reflektor og er i 2018 blevet godkendt som et privat institut, der lever op til samtlige af de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

Opbyg kompetencer

Du kan tage vores 1-årige grunduddannelse i relations- og livskompetence selvstændigt. Vælger du at tage overbygningen og uddanner dig et år mere, kan du blive Relationskompetent leder og familierådgiver, og forsætter du alle fire år, bliver du certificeret familie- og psykoterapeut.

Ansøg om optagelse

Vi starter nye hold løbende hele året. Vores studerende er både fra det private erhvervsliv, kommuner, skoler og institutioner, selvstændige samt forældre. 

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent leder og Familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut