Ansøgning og optagelseskrav til psykoterapeut

Herunder kan du læse om de 3 kvoter, vi optager vores studerende på.

1.år og 2.år er kvotefrie, så kvoterne gælder vores familie- og psykoterapeutiske overbygning (3. og 4. år). 

Er du i tvivl om noget i forbindelse med din optagelse, så ring endelig til os på: 2211 1866

Optagelse på kvote 1

Når du søger om optagelse på kvote 1, skal vi bede om:

Optagelse på kvote 2

Når du søger om optagelse på kvote 2, skal vi bede om:

Optagelse på kvote 3

Når du søger om optagelse på kvote 3, skal du sende dette til os:

Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

Dispensation fra kvoteoptagelse

I enkelte tilfælde kan Blackbird Institute give dispensation for kravene på kvote 1, 2 og 3. Dispensation kan komme på tale efter en personlig samtale. Vi kan optage dig, hvis vi vurderer, at dine livserfaringer, modenhed og evne til selvrefleksion kombineret med alternative arbejdserfaringer med andre mennesker i en periode på mindst 3 år. Dette sammenlagt med en dokumenteret teoretisk kendskab til relevante psykologiske teorier vil være tilstrækkeligt i forhold til kravene på uddannelsen.

Merit

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for tidligere uddannelser.

Det skyldes, at Blackbird Institutes indstilling er, at en psykoterapeutisk uddannelse er en personfaglig videreuddannelse. Det vil for os sige, at du som studerende undervises i faget psykoterapi teoretisk og praktisk. Samtidig har uddannelsen indlagt en høj grad af personlig involvering og kræver et stykke personligt udviklingsarbejde af dig, som er unikt for denne type uddannelse.

​Kvaliteten i en uddannelse til psykoterapeut bygger på, at den skal bestå af et sammenhængende forløb på mindst fire år, hvor der arbejdes med egne temaer på den ene side og med træning af den terapeutiske samtale på den anden side – i processer og relation med andre studerende. 

Der er således også et krav om, at du som studerende modtager 40 timers egenterapi i løbet af de 4 år, uddannelsen løber.

Udgiften til egenterapi ligger ikke i uddannelsesprisen. 

Obs. Undtagelsen fra ovenstående er, at hvis du allerede er uddannet fra et psykoterapeutisk institut, der er medlem af Psykoterapeutforeningen, kan du tage overbygningen (3. + 4. år) i familie- og psykoterapi hos Blackbird Institute, hvis du ønsker en større specialisering i par- og familieterapi. 

Muligheden for merit vurderes konkret for den enkelte ansøgning på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og på om du som ansøger lever op til de øvrige optagelseskriterier på instituttet.

I så fald vil vi ofte bede dig deltage på udvalgte moduler på vores grunduddannelse i relationskompetence, fordi uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer, og de øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Du er altid velkommen til at skrive til os for at få dette spørgsmål nærmere afklaret.

Det gør du på:

[email protected] 

UDVIKLENDE UDDANNELSER. STÆRK FAGLIGHED. GENNEMFØRT KVALITET.

Blackbird Institute uddannelser

1.år
Uddannelse i relations- og livskompetence

Vores 1-årige uddannelse i relations- og livskompetence er for dig, der gerne vil kunne tage større lederskab i dit liv samt have viden om, hvad der skaber udvikling og trivsel i relationer for børn såvel som voksne.

2.år
Overbygning som relationskompetent leder og familierådgiver

Den 1-årige overbyning som relationskompetent leder og familierådgiver er uddannelsen for dig, der vil videreuddanne dig som fagperson, som konsulent i det offentlige skole- og ungdomssystem eller være selvstændig familierådgiver eller have styrket dine ledelseskompetencer og menneskekendskab. Du får omfattende viden og træning i at kunne varetage anerkendende og personlig ledelse samt den professionelle og udviklende samtale.

3.+4. år
Overbygning som familie- og psykoterapeut

Den 2-årige overbyning til familie- og psykoterapeut er uddannelse er for dig, der vil være familie- og psykoterapeut. Som et evalueret institut tilbyder vi dig en familie- og psykoterapeutisk uddannelse, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familie.

Tilmelding til uddannelserne

Anerkendt institut

Blackbird Institute er evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Crossfields Europa og godkendt som et privat institut, der lever op til samtlige af de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

Opbyg kompetencer

Du kan tage vores 1-årige grunduddannelse i relations- og ledelseskompetence selvstændigt. Vælger du at tage overbygningen og uddanne dig et år mere, kan du blive familierådgiver, og forsætter du alle fire år, bliver du certificeret familie- og psykoterapeut.

Ansøg om optagelse

Vi starter nye hold løbende hele året. Vores studerende er både fra det private erhvervsliv, kommuner, skoler og institutioner, selvstændige samt forældre. 

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent leder og familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke