Ansøgning og optagelseskrav til psykoterapeut

Optagelse på kvote 1

Når du søger om optagelse, skal vi bede om:

Optagelse på kvote 2

Når du søger om optagelse, skal vi bede om:

Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

Optagelse på kvote 3

Når du søger om optagelse, skal du sende dette til os:

Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

Dispensation fra kvoteoptagelse

I enkelte tilfælde kan Blackbird Institute give dispensation for kravene på kvote 1, 2 og 3. Dispensation kan komme på tale efter en personlig samtale med studievejleder. Vi kan optage dig, hvis vi vurderer, at dine livserfaringer, modenhed og evne til selvrefleksion kombineret med alternative arbejdserfaringer med andre mennesker i en periode på mindst 3 år samt dokumenteret teoretisk kendskab til relevante psykologiske teorier, til sammen vil være tilstrækkeligt i forhold til kravene på uddannelsen.

Merit

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for studieår på andre uddannelsesinstitutioner. 

Vi anbefaler alle at tage vores 1-årige grunduddannelse i relationskompetence. Uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn – og interpersonelle relationer i det hele taget. De øvrige tre år bygger videre på den undervisning, der gives på 1. år. 

Muligheden for merit vurderes dog konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessteder, og om ansøgeren lever op til øvrige optagelseskriterier på instituttet.  

Du er altid velkommen til at skrive til os på [email protected] eller ringe til os på 22 11 18 66 , hvis du har nogen spørgsmål.

Stærkt faglige og udviklende uddannelser

Blackbird Institute uddannelser

1.år
Uddannelse i relations- og livskompetence

Vores 1-årige uddannelse i relations- og livskompetence er for dig, der gerne vil kunne tage større lederskab i dit liv samt have viden om, hvad der skaber udvikling og trivsel i relationer for børn såvel som voksne.

2.år
Overbygning som relationskompetent-leder og familierådgiver

Den 1-årige overbyning som relationskompetent leder og familierådgiver er uddannelsen for dig, der vil videreuddanne dig som fagperson, som konsulent i det offentlige skole- og ungdomssystem eller være selvstændig familierådgiver eller have styrket dine ledelseskompetencer og menneskekendskab. Du får omfattende viden og træning i at kunne varetage anerkendende og personlig ledelse samt den professionelle og udviklende samtale.

3.+4. år
Overbygning som Familie- og psykoterapeut

Den 2-årige overbyning til familie- og psykoterapeut er uddannelse er for dig, der vil være familie- og psykoterapeut. Som et evalueret institut tilbyder vi dig en familie- og psykoterapeutisk uddannelse, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familie.

Tilmelding til uddannelserne

Anerkendt institut

Blackbird Institute er i december 2017 blevet evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Evalueringsinstituttet Reflektor og er i 2018 blevet godkendt som et privat institut, der lever op til samtlige af de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

Opbyg kompetencer

Du kan tage vores 1-årige grunduddannelse i relations- og livskompetence selvstændigt. Vælger du at tage overbygningen og uddanner dig et år mere, kan du blive Relationskompetent leder og familierådgiver, og forsætter du alle fire år, bliver du certificeret familie- og psykoterapeut.

Ansøg om optagelse

Vi starter nye hold løbende hele året. Vores studerende er både fra det private erhvervsliv, kommuner, skoler og institutioner, selvstændige samt forældre. 

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent-leder og Familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut