Relationskompetent leder og familierådgiver

Uddannelsen til relationskompetent leder og familierådgiver er for dig, der vil arbejde professionelt med rådgivende samtaler og personligt lederskab.
Uddannelsen tager 2 år og består af en 1-årig grunduddannelse i relations- og livskompetence og et efterfølgende år, der uddanner dig til relationskompetent leder og familierådgiver. Det kan også være dit 2. år på vores 4-årige uddannelse i familie- og psykoterapi.

familierådgiver uddannelsen

Relationskompetent leder og familierådgiver​-uddannelsen
- din genvej til at arbejde professionelt med ledelse, relationer og professionelle samtaler.

Uddannelsen i relationskompetent ledelse og familierådgivning er målrettet dig, der arbejder eller gerne vil arbejde professionelt med relationer og professionelle samtaler. Du kvalificerer dig til at kunne vejlede, rådgive, anerkende, støtte, informere andre samt opløse svære dilemmaer og konflikter.

Du vil under din uddannelse få en fagpersonlig styrke, da undervisningen både vil involvere dig selv og dine egne problematikker. Desuden får du solide teoretiske perspektiver og konkrete redskaber, som du kan bruge både personligt og professionelt.

Når vi skal arbejde med andre mennesker, er det vigtigt, at vi kender os selv godt og de temaer, der kan stå i vejen for det mellemmenneskelige møde i den professionelle samtale. Derfor er uddannelsen også fagpersonlig. Du skal derfor være indstillet på at blive ført igennem en personlig udviklingsproces samt modtage egenterapi og supervision, der vil gavne dig fagligt og personligt. Egenterapi er ikke inkluderet i uddannelsesprisen, men en udgift du selv skal bekoste. Vi anbefaler minimum 10 timers egenterapi på 2.året.

På 2.året bliver der stillet krav om at påbegynde at arbejde med træningsklienter så du kan omsætte den nye viden og de nye kompetencer til konkret praksis. Når du begynder at have rådgivningsklienter på 2. året, er du forpligtet til at modtage regelmæssig supervision af en psykoterapeut (MPF) eller en psykolog. Du betaler selv for din supervision, men da du får en indtægt af dine træningssamtaler (250 kr. pr. session), vil dette helt eller delvist kunne dække dine udgifter til supervision. 

Uddannelsens opbygning:

 • Året består af 9 moduler á 3 dages varighed.
 • Det sidste modul på året er en certificering med en skriftlig opgave og et filmklip, der vises til den mundtlige fremlæggelse.
 • Du skal deltage i en studiegruppe, der mødes cirka 3 timer mellem hvert modul, hvor I støtter hinanden og træner forskellige opgaver og øvelser, der stilles fra instituttet.
 • Vi anbefaler, at du går i egenterapi og supervision.
 • Der vil være læsning af faglitteratur mellem hvert modul.

Blackbird Institutes holdning og faglige udgangspunkt har teoretisk og praktisk rod i et eksistentielt, dialektisk og psykodynamisk perspektiv. Et perspektiv, der i dag er solidt understøttet af den nyeste hjerneforskning.

Blackbird Institute er født ud af troen på, at vi mennesker er forbundne, at vi er afhængige og nødvendige for hinanden. Vi har alle iboende ressourcer, der i et vækstorienteret miljø kan aktiveres. Vi gør alle det bedste, vi kan for at finde vej – voksne såvel som børn. Med denne uddannelse fra Blackbird Institute bliver du kvalificeret til at lede og styrke betydningsfulde samtaler og relationer samt hjælpe familier med at få det bedre sammen.
– Fie Hørby

Hvorfor tage en uddannelse som realtionskompetent leder og familierådgiver?

Foruden en omfattende velfunderet teoretisk uddannelse, bliver du også ført igennem en personlig udviklingsproces.

Det sikrer dig større indsigt i egne mønstre og overlevelsesstrategier, hvilket styrker dine evner til at indgå i relationer med større frihed til at være dig selv.

2.år på grunduddannelsen har fokus på intensiv træning i den professionelle samtale som familierådgiver – både teoretisk og praktisk. 

 

På dette 2.år lærer du principper for, hvad der skal være til stede for at sikre et godt resultat af rådgivningen. Principperne er også et udtryk for en holdning til det at have med andre mennesker at gøre både fagligt og personligt. En holdning som går ind for engagerede, personlige og direkte mellemmenneskelige relationer. Det betyder, at der også på dette år er en høj grad af personlig udvikling og opmærksomhed på egne mønstre og overlevelsesstrategier i det relationelle samspil.

Du lærer bl.a. om

Familierådgiver modellen

Samtaler med børn

Parforholdet- den vigtigste relation i familien 

Kroppens fortællinger

Empati & kontakt

Familiekriser – fra afmagt til god kontakt

Skam – medført og tillært

Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed

1.år

Relations- og ledelseskompetence

2.år

Familie- rådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

1.årig

krops- og traumeinformeret psykoterapi

For at støtte din personlige proces får du personlig supervision og feedback. På den måde får du erfaring med at modtage supervision på dine rådgivninger. 

I løbet af uddannelsens 9 moduler får du:

Uddannelsen til relationskomeptent leder og familierådgiver kunne være noget for dig, hvis du:

 

 • ønsker at kunne tage større lederskab i dit liv både privat og professionelt.
 • vil være selvstændigt praktiserende familierådgiver.
 • savner redskaber til at føre mere udviklende samtaler med dine medarbejdere.
 • vil være bedre til konfliktløsning.
 • dagligt har samtaler med mennesker, der har brug for hjælp og undertiden er i sårbare livssituationer f.eks. som socialrådgiver, telefonlinjer og misbrugsbehandler.
 • er psykoterapeut, psykolog eller coach og ønsker at udvikle egne kompetencer og viden om det professionelle arbejde med familier.
 • er pædagog, lærer eller PPR-medarbejder, der savner flere redskaber i arbejdet med børn/unge og deres voksne.
 • dagligt er i kontakt med børn og forældre og har brug for at få et mere ressourcefuldt og vækstorienteret samspil.

Vi ser relationen som fundamentet for alt frugtbart professionelt arbejde med mennesker. Uddannelsen er oplevelsesorienteret, så vi arbejder med det, der sker i gruppen i øjeblikket. Dette er afgørende for at kunne forstå og omsætte den viden, vi formidler teoretisk. Vi har altid blik for ressourcerne med en grundlæggende tro på, at møder vi mennesker nysgerrigt, kærligt og udømmende, så er det vejen til al vækst.

Tilmelding

Næste hold starter den 24.januar 2025

Prisen for overbygningen som
relationskompetent leder og familierådgiver
er kr. 55.000,- inkl. certificering.


Prisstigninger pr. 1.oktober 2024

Den 1.oktober 2024 er prisen for 2.året, 3.året. og 4.året kr. 60.000,- pr.år..

Således koster:
Et års uddannelse kr.58.000,-
To års uddannelse kr.118.000,-
Tre års uddannelse kr.178.000,-
Fire års uddannelse kr.238.000,-

Du betaler kun for ét år ad gangen. Alle priser på Blackbird Institute er INKLUSIV certificering.

Du skal have gennemført 1. år i relations- og livskompetence, før du kan ansøge om optagelse.

Når du som studerende består uddannelsens 2. år, er det muligt at videreuddanne dig til familie- og psykoterapeut på instituttets 2-årige psykoterapeutiske overbygning.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Blackbird Institute tilbyder dig et dynamisk studiemiljø, hvor du i en vekselvirkning mellem teori, personligt arbejde og øvelser får viden om de mest grundlæggende familiedynamikker. Du vil blive styrket i dine relationelle kompetencer samt dine professionelle evner til at lede og støtte børn og voksne til et sundt og vækstorienteret samspil.
Vores kompetente og erfarne undervisere har særlig opmærksomhed på at skabe og fastholde god energi igennem hele dagen. Det gør undervisningen nærværende og levende samt optimerer indlæringen.

Mød nogle af vores studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen:

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke