Familierådgiver

Som færdiguddannet familierådgiver fra Blackbird Institute vil du få styrket din relationskompetence samt evne til at facilitere sunde samspil mellem voksne og deres børn baseret på specifik og konkret viden om, hvad der fordrer voksne og børns udvikling og trivsel sammen – og hver for sig.

For dig der ønsker at opkvalificere din kompetence til at føre støttende og udviklende samtaler og arbejde professionelt rådgivende med forældre og deres børn.

Uddannelsen som familierådgiver tager 2 år og består af den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence og et efterfølgende år, der uddanner dig til familierådgiver.

Blackbird Institutes holdning og faglige udgangspunkt har teoretisk og praktisk rod i et eksistentielt, dialektisk og psykodynamisk perspektiv. Et perspektiv, der i dag er solidt understøttet af den nyeste hjerneforskning.

Fælles for alle vores uddannelser er, at vi arbejder med relationerne, det der sker i dig og mig når vi mødes, og det der sker i rummet i mellem os. Derudover fokuserer vi på det resourcefulde og tror på at alle mennesker, uanset deres alder, gør det allerbedste de kan. Med en uddannelse hos os, bliver du i stand til at arbejde med at styrke relationer, finde meningen i galskaben og hjælpe familier til at få det bedre sammen.

Mie Kaae & Fie Hørby

Hvorfor tage en uddannelse som familierådgiver

Uddannelsen er fagpersonlig, hvilket betyder, at du udover at få en omfattende velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces.

Det sikrer dig større indsigt og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier, hvilket styrker dine evner til at indgå i relationer med større frihed til at være dig selv.

2.år på grunduddannelsen har fokus på intensiv træning i den professionelle samtale som familierådgiver – både teoretisk og praktisk. 

På dette 2.år lærer du, hvilke generelle principper der skal være til stede for at sikre et godt resultat af rådgivningen. Principperne er også et udtryk for en holdning til det at have med andre mennesker at gøre både fagligt og personligt. En holdning som går ind for engagerede, personlige og direkte mellemmenneskelige relationer. Det betyder, at der også på dette år er en høj grad af personlig udvikling og opmærksomhed på egne mønstre og overlevelsesstrategier i det relationelle samspil.

Du lærer bl.a. om

Familierådgiver modellen

Samtaler med børn

Parforholdet- den vigtigste relation i familien 

Kroppens fortællinger

Empati & kontakt

Familiekriser – fra afmagt til god kontakt

Skam – medført og tillært

Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

For at støtte din personlige proces får du, gennem hele uddannelse, personlig supervision og feedback. Vi lyser på ressourcerne, i det som netop du kan, og giver personlige udviklingspunkter til hver enkelt kursist. På den måde får du erfaring med at modtage supervision på dine rådgivninger. 

I løbet af familierådgiver uddannelsens 9 moduler får du:

Familierådgiveruddannelsen er for dig, som:

  • Vil være selvstændigt praktiserende familierådgiver.
  • Er psykoterapeut, psykolog eller coach og ønsker at udvikle egne kompetencer og viden om det professionelle arbejde med familier.
  • Er pædagog, lærer eller PPR-medarbejder, der savner flere redskaber i arbejdet med børn/unge og deres voksne.
  • Dagligt er i kontakt med børn og forældre og har brug for at blive skarpere på, hvordan du støtter dem i deres liv sammen

 

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, træning, øvelser og personlig supervision og netop denne tilgang gør det nemmere at integrere og anvende det du har lært umiddelbart efter. 

Tilmelding

Næste hold starter den 29.november 2021

Prisen for overbygningen som familierådgiver er kr. 52.500,-
Fra 1.januar 2022 koster uddannelsen kr. 55.000,-

Skal have gennemført 1 års udannelse i Relations- og livskompetence før du kan ansøge om optagelse.

Når du som studerende består uddannelsens 2. år, er det muligt at videreuddanne dig til familieterapeut på instituttets 2-årige familieterapeutiske overbygning.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Uddannelsen har optimal vekselvirkning mellem teori, sessions, kropsbevidsthed, øvelser og individuel feedback.
De karismatiske og kompetente undervisere har en særlig evne til at skabe og fastholde en høj energi igennem hele dagen. Det gør undervisningen enormt nærværende og levende.

Mød nogle af vores studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen: