Familie- og psykoterapeut

Blackbird Institutes uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at blive familie- og psykoterapeut. 

Uddannelsen hos Blackbird Institute vil give dig en psykoterapeutisk uddannelse fra et evalueret institut, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familier. 

Både 3. og 4.år består af 9 moduler, så overbygningen indebærer 18 moduler i alt. Hvert modul er á 3 dages varighed, alle dage er fra kl.9-16.30, pr. d. 1. august 2023 kl.8.30-16.

I december 2017 blev Blackbird Institute evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor og godkendt som et privat institut, der lever op til de ministerielle kriterier for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

Fælles for alle vores uddannelser er, at vi arbejder med kontakt. Kontakten til os selv og til andre, da den er afgørende for vores tryghed og trivsel. Når vi føler os trygge i os selv og sammen med andre, tør vi vise, hvem vi er – og det er der, vi forbinder os dybest. Vi er født til at være forbundne, og når vi ikke kan forbinde os, lider vi. Med en uddannelse hos os, bliver du i stand til at styrke kontakten til dig selv og dine relationer – samt at hjælpe andre med det samme.

Fie Hørby

Blackbird Institute uddannelser

Hvorfor tage en uddannelse som familie- og psykoterapeut

På vores 4-årige familie- og psykoterapeutiske uddannelse vil du få:

Styrket din relationskompetence og skærpet din evne til at tage personligt lederskab, så du bliver i stand til at føre opbyggende og udviklende samtaler både med børn og voksne. Samtaler, som inspirerer, forandrer, og udvider perspektiver og handlemuligheder. Dette gøres gennem en ligeværdig, anerkendende og nysgerrig tilgang til vores medmennesker og deres individuelle historier.

Familie- og psykoterapeutuddannelsen er for dig, som:

  • Vil være selvstændig praktiserende psyko- og familieterapeut.
  • Allerede er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at opkvalificere dine familiefaglige kompetencer.
  • I dit arbejde savner større viden om, hvordan du bedst støtter og opbygger de mennesker, familier, børn og unge, som du har et professionelt ansvar for.
  • Ønsker at blive klogere på dig selv og dine medmennesker samt at finde din retning i endnu højere grad.

I løbet af 3. og 4. år har vi fokus på

Kropsterapeutiske metoder 

Seksualitet

Parforholds- dynamikker i et tilknytnings- perspektiv

Nervesystemet

Traumer, dissociation og selvbeskyttelses–strategier

Børn med i den familieterapeutiske samtale

Familieopstilling

Skilsmisse og den sammenbragte familie

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent leder og familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

Uddannelsen opfylder alle de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser – evalueret af Dansk Psykoterapeut Forening og evalueringsinstituttet Reflektor

I løbet af 3. og 4. år får du:

Overbygningens 3. og 4.år

Overbygningens 3. og 4.år vil afspejle grunduddannelsens teoretiske og praktiske udgangspunkt og vise en progression i sværhedsgrad og dybde i undervisningens temaer. 3. og 4.år vil desuden indeholde et stigende antal timers færdighedstræning i terapeutiske samtaler. 

Overbygningen vil udover familieterapeutiske temaer indeholde undervisning i etik- og værdibegreber i behandling , jf. Psykoterapeutforenings etiske regelsæt for uddannelsessteder som beskrevet på: www.psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

Blackbird Institute er godkendt som privat  psykoterapeutuddannelse af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor.

Evalueringen er vigtig for os – og for dig, fordi den er et bevis og en dokumentation for, at uddannelsen er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive evalueret og godkendt kræver det, at der er en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi certificerer dig på.

På overbygningen arbejdes der intenst med at observere og genkende de indre og ydre somatiske reaktioner i sig selv og andre. Efter endt uddannelse vil du derfor være i stand til at registrere og italesætte de kropslige udtryk hos klienten og kan inddrage denne viden i den terapeutiske samtale således, at klienten føler sig tryg og set i relationen.

Tilmelding

Næste 3.års hold starter den 27.marts 2023

Prisen for overbygningen er kr. 55.000,- per år. inkl. certificering.


Skal have gennemført de 2 forgående år som Relations- og livskompetence og Relationskompetentleder og familierådgiver før du kan søge ind.

Det er ingen certificering efter 3. år. På den måde er 3.+4. år sammenhængende og afsluttes først med en afsluttende certificering på 4. år.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Undervisningen på uddannelsen veksler mellem teori, praktiske øvelser, træning, kropsbevidsthed og demonstrationer.
Underviserne er alle specialister på deres område for at sikre et højt og opdateret fagligt niveau, formidlet levende og nærværende.

Mød nogle af vores studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen: