Familie- og psykoterapeut

Blackbird Institutes uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at blive familie- og psykoterapeut. 

Uddannelsen hos Blackbird Institute vil give dig en psykoterapeutisk uddannelse fra et evalueret institut, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familier.

Både 3. og 4.år består af 9 moduler, så overbygningen indebærer 18 moduler i alt. Hvert modul er á 3 dages varighed, alle dage er fra kl.9-16.30. 

I december 2017 blev Blackbird Institute evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor og godkendt som et privat institut, der lever op til de ministerielle kriterier for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

Fælles for alle vores uddannelser er, at vi arbejder med relationer, med det, der sker i dig og mig, når vi er sammen, og det, der sker imellem os. Samtidig fokuserer vi på ressourcerne i os og på meningen i galskaben. Vi tror nemlig på, at alle mennesker gør det bedste, de kan. Med en uddannelse hos os, bliver du i stand til at arbejde med at styrke kontakten til dig selv og andre, at finde meningen i galskaben og hjælpe familier til at få det bedre sammen.

Mie Kaae & Fie Hørby

Hvorfor tage en uddannelse som familie- og psykoterapeut

På vores 4-årige familie- og psykoterapeutiske uddannelse vil du få:

Styrket din relationskompetence og skærpet din evne til at tage personligt lederskab. Derudover vil du få en solid viden om personlige- og familiefaglige tematikker og praktisk træning i det psyko- og familieterapeutiske arbejde.

Familie- og psykoterapeutuddannelsen er for dig, som:

  • Vil være selvstændig praktiserende psyko- og familieterapeut.
  • Allerede er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at opkvalificere dine familiefaglige kompetencer.
  • I dit arbejde savner større viden om, hvordan du bedst støtter og opbygger de familier, børn og unge, som du har et professionelt ansvar for.

I løbet af 3. og 4. år har vi fokus på

Kropsterapeutiske metoder i parterapi

Skammens væsen og psykodrama

Parforholds- dynamikker i et tilknytnings- perspektiv

Kroppens fortællinger

Familiesynet og familiens dynamikker

Børn med i den familieterapeutiske samtale

Kropsterapeutiske metoder i den familieterapeutiske samtale

Skilsmisse og den sammenbragte familie

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent leder og familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

Uddannelsen opfylder alle de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser – evalueret af Dansk Psykoterapeut Forening og evalueringsinstituttet Reflektor

I løbet af 3. og 4. år får du:

Overbygningens 3. og 4.år

Overbygningens 3. og 4.år vil afspejle grunduddannelsens teoretiske og praktiske udgangspunkt og vise en progression i sværhedsgrad og dybde i undervisningens temaer. 3. og 4.år vil desuden indeholde et stigende antal timers færdighedstræning i terapeutiske samtaler. 

Overbygningen vil udover familieterapeutiske temaer indeholde undervisning i etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold, jf. Psykoterapeutforenings etiske regelsæt for uddannelsessteder som beskrevet på: www.psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

Blackbird Institute er godkendt som privat  psykoterapeutuddannelse af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor.

Evalueringen er vigtig for os – og for dig, fordi den er et bevis og en dokumentation for at uddannelsen er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive evalueret og godkendt kræver det, at der er en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi eksaminerer dig på.

Undervisningsformen vil som i de 2 foregående år veksle mellem teoretisk strukturert undervisning, selvrefleksion og færdighedstræning

Tilmelding

Næste 3.års hold starter den 18.august 2022

Prisen for overbygningen er kr. 55.000,- per år.


Skal have gennemført de 2 forgående år som Relations- og livskompetence og Relationskompetentleder og familierådgiver før du kan søge ind.

Det er ingen certificering efter 3. år. På den måde er 3.+4. år sammenhængende og afsluttes først med en afsluttende certificering på 4. år.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Uddannelsen har optimal vekselvirkning mellem teori, sessions, kropsbevidsthed, øvelser og individuel feedback.
De karismatiske og kompetente undervisere har en særlig evne til at skabe og fastholde en høj energi igennem hele dagen. Det gør undervisningen enormt nærværende og levende.

Mød nogle af vores studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen: