Er uddannelsen noget for mig?

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til? Hvornår starter næste hold? Hvem bliver optaget? Hvordan ansøger jeg? Hvad koster det?
Og er der plads?

Find svarene på de mest stillede spørgsmål her.

Generelle spørgsmål & svar

Blackbird Institute tilbyder 3 uddannelser: En 1-årig, 2-årig og 4-årig uddannelse.

Tager du alle fire års undervisning, bliver du uddannet til psyko- og familieterapeut. Du kan vælge at tage de første to år og uddanne dig til relationskompetentleder og familierådgiver, og du kan også vælge at tage det første uddannelsesår og blive certificeret i relations- og livskompetence. Men alle uddannelser starter med 1.året.

25. oktober 2023 i København

Vi starter 1. årshold tre-fire gange om året. Næste førsteårshold i relations- og livskompetence. Du kan finde alle datoerne for det næste hold her.

Du møder op på instituttet tre sammenhængende dage om måneden fra 8.30-16.00 alle dage.

Et uddannelsesår består af ni moduler fordelt over ni måneder. Hvert modul er af tre dages varighed. Pr. d. 1. august 2023 ligger undervisningen altid fra kl. 8.30-16, alle modulernes tre dage. På hvert modul vil du typisk møde mindst to forskellige undervisere. Undervisningen vil være en dynamisk vekselvirkning mellem teori, selvrefleksion og træning for at sikre optimal læring.

Al undervisning foregår på Blackbird Institute, Ragnagade 7, 3. sal, 2100 København Ø.

Alle vores studerende forventes at læse den obligatoriske litteraturliste i løbet af deres uddannelse.

Overordnet er uddannelsen tilrettelagt, så der skal læses én bog forud for hvert modul, som tematisk er bundet op på og understøtter indfrielsen af modulets læringsmål.

I holdbeskrivelserne, som de studerende får udleveret, når de påbegynder et studieår, fremgår den obligatoriske og anbefalede litteratur under beskrivelsen af hvert enkelt modul.

Nedenstående litteratur er vejledende og med forbehold for ændringer fra år til år.

1. år Relations- og livskompetence:

Modul 1

Schibbye, Anne-Lise Løvlie & Løvlie, Elisabeth (2018). Du og barnet – en bog om at skabe gode relationer til børn. Akademisk Forlag.

Modul 2

Hørby, Fie. (2019). Drop opdragelsen (2. udgave). Gyldendal.

Modul 3

Moe, Karina Helsted. (2020). Bodyfulness, din vej tilbage til kroppen. Myrens.

Sigsgaard, Erik. (2007): Skæld mindre ud. Gyldendal.

Modul 4

Wennerberg, Tor. (2011). Vi er vores relationer. Dansk Psykologisk Forlag. ­­(1. del af bogen)

(Denne bog kan også med fordel læses efter modulet)

Modul 5

Der skal ikke læses noget til dette modul.

Modul 6

Due, Mattias Stølen. (2019). Pas på parforholdet, når kærligheden er kommet for at blive. Kristeligt Dagblads Forlag.

Modul 7

Juul, Jesper. (2004). Livet i familien - de vigtigste værdier i samliv og børneopdragelse. Apostrof.

Juul, Jesper, Jensen, Helle, Høeg, Peter, Stubberup, Michael, Bertelsen, Jes & Hildebrandt, Steen. (2012). Empati, det der holder verden sammen. Gyldendal. 

Modul 8

Miller, Alice. (1979, 2022). Det selvudslettende barn. Hans Reitzels Forlag, Klassikere.

 
2. år Relationskompetent leder og familierådgiver

Modul 1

Weston, Marta Cullberg. (2010). Fra skam til selvrespekt. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 2

Axelson, Barbro Lennéer (2011). Tab – Om sorg og livsændring. Hans Reitzels Forlag.

Wallroth, Per (2011). Mentaliseringsbogen. Gyldendal.

Anbefalet litteratur:

Greenberg, Leslie, Sinding, Inge Aksel & Stiegler, Jan Reidar (2017). Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg. Gyldendal Norge.

Johansson, Vilma Sandnes (2022). Tænk ikke på mig. Gutkind.

Yalom, Irvin D. (2008). Som at se på solen – at leve med døden. Gyldendal.

Modul 3

Juul, Jesper (1998). Familierådgivning – perspektiv og proces. Schønberg (Gyldendal).

Madsen, Annette Due (2012). Far, mor og skilsmissen – At være børnene i midten. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 4

Kristensen, Jan Kaa & Højland, Anna-Katherine (2022). Familiedannelse - Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier. Dansk Psykologisk Forlag.

Læs heri følgende kapitler og afsnit:

  • Kapitel 6: Opgør med traditionel familiedannelse i moderniteten, s. 136-138
  • Familiedannelse fra et normkritisk standpunkt, 138-149
  • Kapitel 7: Mødet med barnet som det er.
  • Mødet med det offentlige system, 187-197
  • Kapitel 10: Den professionelle på familiedannelsesområdet, 248-269.

Læs desuden Psykoterapeutforeningens etikregler: https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

Modul 5

Belin, Sverker (1999). Galskabens magt. Gyldendal. (Kapitel 5, Modoverføring s.41-57)

Hart, Susan (2009). Den følsomme hjerne - hjernens udvikling gennem tilknytning og samhørighedsbånd. Hans Reitzels Forlag. (kap. 13)

Schibbye, Anne-Lise Løvlie (2016). Relationer - et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi (2. udgave). Akademisk Forlag. (Del 3, kap.8 Overføring/modoverføring)

Modul 6

Glistrup, Karen (2014). Hvad børn ikke ved ... har de ondt af - Bryd tavsheden (3. udgave). Hans Reitzels Forlag.

Glistrup, Karen (2022). Snak om det … med alle børn - En bog om følelser i familien. Dafolo.

Westmark, Thilde, Nissen, Dorte, Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012). Konsulent, men hvordan? Akademisk Forlag. 

Modul 7

Brown, Brené (2019). Mod til at lede - vovemod i arbejdslivet, svære samtaler, hele hjerter. Dansk Psykologisk Forlag.

Anbefalet litteratur:

Mourier, Morten (2017). Porten til det nye lederskab. Akademisk Forlag.

Modul 8

Wennerberg, Tor (2015). Selv og sammen - Om tilknytning og identitet i relationer. Dansk Psykologisk Forlag.

3. år  Familie- og psykoterapi

Modul 1

Hart, Susan (Red.), Sørensen, Jens Hardy, Risom, Jens-Erik, Sørensen, Lars J. & Bentzen, Marianne. (2012). Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Hans Reitzels Forlag.

Modul 2

Weeke, Ulla Rung. (2018). At danse med nervesystemet - om liv og bevægelse i traumetilstande og glæde. Skriveforlaget.

Modul 3

Hart, Susan. (2011). Dissociationsfænomener. Hans Reitzels Forlag.

Modul 4

Holm, Inge S. (2021). Forkert – skam, skyld og selvsabotage. Historia.

Modul 5

Johnson, Sue. (2017). Hold mig - en vejviser til varig kærlighed. Forlaget Mindspace. (s. 9-140)

Modul 6

Brubacher, Lorrie L. (2018). Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin – nøglerne til forandring for kriseramte par. Forlaget Mindspace.

Modul 7

Lyager, Lone & Lyager, Jette. (2015). At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Klim.

Modul 8

Lins, Karina Kehlet (2018). Samtalen om sex. Hans Reitzels Forlag.

Perel, Esther (2016). Erotisk intelligens. Gyldendal.

Psykologiens videnskabsteori

Christensen, Gerd. (2014). Psykologiens videnskabsteori - en introduktion. Samfundslitteratur.

Øvrig litteratur

Nissen, Connie (2016). Sansemotorik og samspil - forstå børn, der er svære at forstå. Dansk Psykologisk Forlag.

4. år Familie- og psykoterapi

Modul 1

Hansen, Ruth & Mortensen, Peter. (2017). Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv – sammen. Gyldendal.

Johnson, Susan M. (2019). Tilknytningsteorien i aktion – Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier. Forlaget Mindspace.

Modul 2

Ottosen, Mai Heide. (2016). Delebørn - det vi ved, det vi gør - og det børnene siger. Akademisk Forlag.

Kristensen, Jan Kaa. (2019). Bliv skilt, uden at gå i stykker. Dansk Psykologisk Forlag.

Anbefalet litteratur

Levine, Peter & Kline, Maggie (2012). Traumer set med barnets øjne. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 3

Schibbye, Anne-Lise Løvlie. (2016). Relationer - et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi (2. udgave). Akademisk Forlag.

Modul 4

4 udleverede artikler:

- Narrativ pædagogik - det handler om livskraft 

- Bevidning og bevidningsbreve

- Terapeutens position i arbejdet med familier og deres børn

- Hvordan man rekrutterer publikum til børns foretrukne fortællinger

Modul 5

Der skal ikke læses litteratur til dette modul.

Modul 6

Jensen, Bettina Myggen & Pettersen, Fatima Lindegaard. (2015). Perspektiver på psykiatriske diagnoser. Hans Reitzels Forlag.

Anbefalet litteratur

Sørensen, Lars J. (2005). Smertegrænsen – traumer, tilknytning og psykisk sygdom. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 7

Lyager, Lone & Lyager, Jette. (2015). At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Klim.

Modul 8

Heller, Laurence S. & LaPierre, Aline. (2014). Udviklingstraumer - Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt. Hans Reitzels Forlag.

Anbefalet litteratur

Yalom, Irvin D. (2006) Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels Forlag.

Psykologiens videnskabsteori

Christensen, Gerd. (2014). Psykologiens videnskabsteori - en introduktion. Samfundslitteratur.

Uddannelsen koster kr. 55.000,- pr.år. inkl. certificering

Et års uddannelse koster 55.000,- kr
To års uddannelse koster 110.000,- kr.
Tre års uddannelse koster 165.000,- kr
Fire års uddannelse koster 220.000,- kr.

Du betaler kun for et år ad gangen.

MAX. 20 studerende på hvert hold.

Det behøver du ikke.

Vi tilbyder to betalingsmuligheder:

1) Du betaler uddannelsens fulde beløb på 55.000,- betales ved tilmelding.

2) Du betaler i 3 rater med et tillæg på 2.500,- i administrationsgebyr, som er iberegnet i rate 2 og 3.
Rate 1: 10.000kr. betales ved tilmelding og refunderes ikke, hvis du melder fra.
Rate 2: 23.750 kr. betales 14 dage før studiestart.
Rate 3: 23.750 kr. betales mellem modul 2 og 3.

 

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og er ikke en diplom-uddannelse. Men ring til os, da der er andre muligheder.

Hvis du er ansat, kan du spørge din arbejdsgiver om du kan betale for uddannelsen via bruttolønsordningen. Du kan læse om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Er du medlem af et fagforbund, kan du kontakte dem og spørge om, det er muligt at søge midler via forbundets kompetencefond.

Grunduddannelsen i relations- og livskompetence er relevant på de fleste arbejdspladser. Den kan bl.a. hjælpe jer med at mindske stress, håndtere konflikter og øge trivslen. Hvis din arbejdsgiver vil betale helt eller delvist for din uddannelse, kan vi hjælpe med at dele betalingen op.

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere eller vende dine muligheder med os.

Send os en mail på:

[email protected]

Eller ring på:

2211 1866

Vi har telefontid alle hverdage kl. 10-14

Det gør du ikke, da private uddannelser og kurser ikke bliver ECTS-vurderet.

Ja, Blackbird Institute er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforeningen, samt certificeret af Crossfields Institute.

 

Cirka 3 timer + læsning af litteratur.

Som udgangspunkt er uddannelsen lavet, så du kan have både fuldtidsarbejde og familie samtidig med, at du studerer. Vi opfordrer til, at du mødes med din studiegruppe mindst én gang mellem modulerne på et møde af cirka 3 timers varighed, hvor I sammen vil gennemgå modulets læring og integrere den teori og undervisning, du har modtaget.
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du en litteraturliste som består af 9 fagbøger svarende til en bog mellem hvert modul.

Du er velkommen til at kontakte os på 2211 1866, hvis du vil høre mere om, hvor meget tid vores studerende bruger på uddannelsen, og hvis du vil vende, hvordan det passer med dit familie- og arbejdsliv.

Ja, det kan du!

Cirka én gang om måneden inviterer Blackbird Institute dig til en informationsaften.

Se HER hvornår næste informationsaften er.

På vores informationsaftener vil vi fortælle om uddannelsens indhold og det videnskabelige grundlag, Blackbird Institute hviler på. Du får en smagsprøve på det, du vil lære, og du hører om de krav, der stilles til dig i løbet af uddannelsen.

Du kan også altid møde os over telefonen på 2211 1866. Ring gerne med ethvert spørgsmål, stort som småt.

 

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 2211 1866 og få et personligt møde med os her på instituttet på et tidspunkt, der passer dig. 

 

Se hvornår vi næste gang afholder informationsaften og hvor det foregår, lige her.

Tilmeld dig på [email protected] – eller ved at udfylde formularen her.

Vi er naturligvis glade for børn på Blackbird Institute, og vi oplever, at mange af vores kursister bliver gravide undervejs i deres uddannelsesforløb.

Svaret er ja, det må du gerne, så længe du selv er i stand til at få noget ud af undervisningen, samtidig med at både du og din baby får den kontakt og nærhed, I har behov for.
Vi oplever ofte, at helt nyfødte kan være med i undervisningen, hvis du som forælder har kræfterne til det, hvis I sammen kan finde ro og tryghed, og når det ikke forstyrrer de andre studerende.

Vi anbefaler altid at have en partner/anden voksen med, som kan hjælpe og støtte dig som forælder ved at gå ture med barnevognen og være der for både dig og barn.

Når baby bliver lidt større og helt naturligt begynder at være mere vågen, tager det ofte for meget opmærksomhed fra både forælderen og de andre kursister, så i takt med at baby bliver større, bliver det endnu mere centralt at have hjælp med, så du kan nøjes med kun at skulle made og være sammen med baby i pauserne.

Vi har god erfaring med at have både babyer og hjælpere med på instituttet, så både du og dit barn er meget velkomne. Som alt andet er det selvfølgelig noget, vi kan snakke om undervejs, og hvis du er i tvivl, så ring eller skriv endelig til os.

Blackbird Institutes familie- og psykoterapeutiske uddannelse hviler på en integrativ tilgang til følgende tre teoretiske grundpiller, som vi underviser dig i og lærer dig at bringe i spil i forhold til hinanden:

 

  • Et eksistentialistisk perspektiv, som beskæftiger sig med menneskers livsvilkår og bl.a. frihed, livsvalg, ansvar, angst, forgængelighed, og hvad der gør tilværelsen meningsfuld. Formålet er her, at du bliver bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv og tilværelsen, som du gør, dine værdier, antagelser, adfærd og følelser, og hvad du ønsker, skal fylde i dit liv. Hos os er særligt Søren Kierkegaard, Irwin D. Yalom og Jesper Juul den (folke-) teoretiske referenceramme for vores tilgang til eksistentiel terapi og relationskompetence.

 

  • Et psykodynamisk perspektiv med John Bowlbys tilknytningsteori, Carl Rogers humanistiske psykologi og den aktuelle teoridannelse omkring emotionsfokuseret terapi (EFT) og narrativ terapi som primær referenceramme. Her har vi især fokus på det at acceptere, forholde os til og være med vores følelser og blive bevidste om deres ophav, så vi med omsorg for os selv og så dybt som muligt kan få den indsigt, vi har brug for, for at kunne træde frem som dem, vi er, blomstre til vores fulde potentiale og leve vores liv med dem, vi elsker, uden at fortiden og de forældede narrativer spænder ben for os.

 

”Det bemærkelsesværdige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, lige som jeg er, så kan jeg ændre mig”

- Carl Rogers

 

  • Et somatisk og neuroaffektivt perspektiv, som har rod i læren om kroppens mønstre og levede historie, herunder teori og viden om kroppens kommunikation gennem sansninger og fornemmelser, ansigtsudtryk, stemme, mimik, gestikulation og – ofte lidelsesfulde - somatiseringer. Vi har fokus på læren om grounding, vejrtrækning og evnen til at kunne berolige eget og andres nervesystem og som studerende bliver du undervist i sammenhængen mellem de teoretiske grundpiller og nyere fund og forskning inden for neurofysiologi og neuropsykologi, ligesom du på egen krop vil opnå erfaringer, der udvider din forståelse og integrerer den teoretiske viden, så du selvstændigt kan sætte den i spil i din terapeutiske praksis. Referencerammen for vores somatiske og neuroaffektive perspektiv udgøres af Ulla Rung Weeke, Susan Hart, Marianne Bentzen, Daniel Stern, Bessel van der Kolk, Peter Levine, m.fl.

 

Som supplement til det primære teoretiske fundament, repræsenteret ved de tre grundperspektiver, beskrevet overfor, henter vi inspiration i kropsterapi, yoga og andre lignende praksisformer, der alle beriger, integrerer og fordyber den eksistentielle, humanistiske teoriramme.

Gennemgående for alle de retninger, vi på Blackbird Institute læner os ind i, er den oplevelsesorienterede tilgang, som tager udgangspunkt i den oplevelse, klient (-erne) har af deres liv i det nuværende øjeblik, og det de her og nu finder relevant at undersøge i det relationelle felt.

Ud over de nævnte, møder du også litteratur skrevet af Annelise-Lise Løvlie Schibbye, Sue Johnson, Leslie Greenberg, Tor Wennerberg, Lars J. Sørensen, Inge S. Holm, med mange flere.

Formålet med Blackbird Institutes uddannelser er at uddanne relationskompetente familierådgivere og familieterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler – både med familier, individuelle klienter og med par. 

Uddannelsen er fagpersonlig. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. Dette gælder på alle uddannelsesårene.

Formålet med uddannelsen realiseres ved at vi:

1)    Garanterer, at du tilbydes velfunderet teoretisk undervisning baseret på både den væsentligste og nyeste viden og litteratur inden for instituttets teoretiske fundament.

2)    Sikrer dig større indsigt i og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier og styrker din evne til at indgå i relationer med større frihed. 

3)    Kvalificerer din evne til at skabe kontakt til dig selv og udvikler både dine personlige og faglige forudsætninger for selvrefleksion.

4)    Skaber både teoretiske og praktiske forudsætninger for din indsigt i den kropslige dimension af kontakten mellem mennesker og skærper din evne til at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på såvel en klients inderside som yderside.

5)    Skærper din evne til at kunne sætte sig i den andens sted og opleve modtagerens perspektiv

Bygningen, vi bor i på Ragnagade 7, råder over en elevator, som kører fra grundplanet op til 3. sal, hvorfra man kan gå direkte ind i den ene af instituttets undervisningssale. 

Hvis du har spørgsmål til vores tilgængelighed eller behov, vi skal tage særligt hensyn til, så kontakt os endelig.

Spørgsmål & svar til den 1-årige uddannelse

På grunduddannelsen (1. år) bliver du uddannet i relations- og livskompetence. Det er Blackbird Institutes formål at uddanne relationskompetente mennesker, som kan tage vare på både sig selv og andre i enhver relation.

Vi har udviklet en model for relationsarbejde. Den vil du blive undervist i og efter. Modellen lærer dig at indgå ligeværdigt, empatisk og selvafgrænset i dine relationer. Både den relation du finder svær og den, som falder dig nemmere at indgå i.

Vores forståelse af relationskompetence er dialektisk. Det betyder, at vi som individer eksisterer i en nær og gensidig sammenhæng med andre. Vi kan som mennesker ikke forstås isoleret, men må hele tiden tage vores relationer med i forståelsen af os selv og dem. Det betoner vores forbundethed og medansvarlighed for det relationelle samspil, vi indgår i. Vores erfaring er, at denne holdning og dette perspektiv giver vores studerende oplevelsen af, at samspillet har flere muligheder end et perspektiv, hvor vi kigger mere isoleret på dig og mig i relationen.

Dette perspektiv lærer du både at praktisere selv, og du får redskaber til at lære det fra dig.

Ja! Uddannelsen er både for fagfolk & forældre.
Cirka 1/3 af vores kursister er forældre, der ønsker at blive klogere på sig selv, og som gerne vil vide, hvorfor de gør, som de gør – ikke kun for deres egen skyld, men også for at blive endnu bedre rollemodeller for deres børn og omgivelser.

Uddannelsen støtter dig i at finde svar på spørgsmål som f.eks.: Hvorfor er det, at jeg havner i de samme konflikter igen og igen? Hvorfor er jeg bange for konflikter? Hvorfor formår jeg ikke at skabe den kontakt til mig selv og andre, som jeg dybest set længes efter? Hvad vil jeg egentlig med mit liv - både privat og professionelt? Hvordan møder jeg mine børn bedre? Hvordan undgår jeg at skælde ud, men stadig sætte mine grænser? Hvordan får jeg en tættere relation til min partner? Hvordan bliver jeg tydeligere i min måde at melde mine holdninger ud på? Hvordan kan jeg samarbejde med mit barns institution? Og hvordan lærer jeg at håndtere min vrede mere konstruktivt?

Det er vores erfaring er, at forældre efter første års undervisning føler sig stærkere funderet i sig selv og går ud i verden med en større viden om, hvad de vil, og hvad de ikke vil – og ikke mindst en større frihed til at vælge det i livet, som de længes efter.

Mange vælger at fortsætte på uddannelsens andet år og udvikle sig yderligere i feltet.

Nej, det gør det ikke.
Det handler om relationer. Og først og fremmest handler det om relationen til dig selv. Fordi den forståelse og kontakt, du har for og til dig selv er helt afgørende for, hvad du formår i dine relationer til andre. Børn såvel som voksne.
Meget af den undervisning, der handler om, hvad der er godt for børn & unges udvikling, får du gennem forståelsen for din egen opvækst. Cirka 1/5 del af undervisningen handler konkret om børn, som f.eks. undervisningen i "børnesyn" & "skældud".

Uddannelsen er først og fremmest relevant på alle arbejdspladser, da du får udviklet din relationskompetence.
At du får udviklet din relationskompetence betyder, at du får opkvalificeret dine evner til at indgå i relationer. Du vil få et større overblik over de psykiske faktorer og mønstrer, der altid er på spil, når mennesker er sammen, men som de færreste er uddannet i at kunne håndtere. Den slags som kan give anledning til lange og slidsomme konflikter, og som koster i sygedage og manglende fokus på arbejdspladsen.

Når vi får et større overblik over, hvad der sker mellem os mennesker, bliver det nemmere at navigere i det og finde ind til, hvad der virkelig bliver sagt, og hvad der er brug for at blive sagt og gjort for at bringe samtalen og relationen fremad – eller for at kunne opløse en konflikt.
Du får altså også konkrete redskaber og en model til bedre at kunne navigere relationelt, og du får styrket din evne til at føre opbyggende og udviklende samtaler både med børn og voksne. Samtaler, som inspirerer, forandrer, udvider perspektiverne og handlemulighederne.

Uddannelsen giver dig også en faglig viden omkring både voksne og børns psykiske udvikling og trivsel, du vil derfor også være i stand til at informere og give gode råd omkring, hvad der kunne hjælpe andre i deres relationer.

TV2´s ledelse har brugt os i 2 år til at uddanne deres ledere i relationskompetence, og de har kunne se tydelige resultater på bundlinjen, fordi trivsel og salg hænger sammen.

Vi fik blandt andet denne tilbagemelding fra en leder, der havde en af sine medarbejdere på den 1-årige grunduddannelse:

"Efter god erfaring med undervisning fra Fie, har vi i Vejen Ungdomsskole valgt at sende vores klasselærer for specialklasserne afsted på den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence.

Efter tre moduler, er der en mærkbar forskel at mærke i lærer-elev-relationerne, og retorikken er blevet meget anerkendende. Elevernes reaktionsmønstre bliver mødt med nysgerrighed og stor opmærksomhed på deres behov. Eleverne føler sig mødt og hørt, og respekt er noget, der bliver talt ind til, og ikke dikteret.

Jeg kunne ikke komme i tanker om en bedre uddannelse til at lære at forstå unge mennesker, og ikke mindst sig selv i relationen. Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen til andre ledere, der har lærere indenfor specialområdet."

Pia Elena Glaser
Afdelingsleder, Vejen Ungdomsskole

Spørgsmål & svar til den 4-årige uddannelse

Blackbird Institutes psyko- og familieterapeutuddannelse er berammet til fire år.
Hvert enkelt år er sammensat af 9 modulers undervisning, hvor hvert modul består af 3 dages undervisning. Alle dage fra kl.9-16.30. pr. d. 1. august 2023 kl.8.30-16.

I alt får du på den 4-årige psyko- og familieterapeutiske uddannelse 864 lektioners undervisning fordelt på 36 moduler (108 uddannelsesdage).

Uddannelsestiden fordeler sig ligeligt på uddannelsens 4 år, det vil sige med 216 lektioner og 9 moduler pr.år (27 uddannelsesdage pr. år).

Undervisningen fordeler sig på uddannelsens fire år således:

Minimum 450 lektioners undervisning i teori og metode.
Minimum 150 lektioner allokeret til egenterapi/selvrefleksion.
Minimum 200 lektioners færdighedstræning og supervision i gruppe, individuelt eller i kombination heraf.

Der er tre certificeringer og fire årlige evalueringssamtaler på de fire uddannelsesår.

Efter første års undervisning afleverer du en mindre skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består din certificering, får du et uddannelsesbevis i livs- og relationskompetence.

For at kunne fortsætte på uddannelsens andet år, skal du bestå certificeringen på første år.

Efter andet års undervisning demonstrerer du dine evner og kompetencer i en rådgivningssession, afleverer en skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består certificeringen får du et familierådgiverbevis.

For at kunne fortsætte på uddannelsens tredje og fjerde år, skal du bestå certificeringen på andet år. Efter fire års uddannelse, kan du gå op til den afsluttende certificering og blive psyko- og familieterapeut.

Du er meget velkommen til at skrive til os på:

[email protected]

– hvis du vil vide mere om certificeringerne på uddannelsens fire år.

For at kunne blive certificeret på alle årene, må dit fravær fra undervisningen ikke overstige 3 dage pr. uddannelsesår. Du har altid mulighed for at indhente den undervisning, du mangler på et af vores øvrige hold.

Alle certificeringer bedømmes som bestået/ikke bestået.

Årlig evalueringssamtale
Udover certificeringerne gennemfører vi ved alle uddannelsesårenes afslutning en evalueringssamtale, hvor dine fagpersonlige, rådgivningsmæssige eller terapeutiske kompetencer evalueres. Formålet med evalueringen er at vejlede og rådgive dig om dit fremadrettede uddannelsesforløb, så vi i fællesskab kan sikre, at du får det udbytte af uddannelsen, som du ønsker. 

Ja, 40 timer

 Der er krav om minimum 40 timer individuel egenterapi, som skal opnås ved terapi uden tilknytning til uddannelsen og de tilknyttede personer.

Timerne fordeles med minimum 10 timer hvert studieår.

Den studerende skal kunne dokumentere dette.

For at kunne blive certificeret efter fire års undervisning og blive psyko- og familieterapeut fra Blackbird Institute, skal du kunne dokumentere, at du - udover undervisningen - har modtaget minimum 40 timers terapi og/ supervision i løbet af uddannelsens fire år. Terapien og supervisionen skal foregå hos en autoriseret psykolog eller en psykoterapeut MPF.

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke.

Det skyldes, at Blackbird Institutes indstilling er, at en psykoterapeutisk uddannelse er en personfaglig videreuddannelse. Det vil for os sige, at den studerende undervises i faget psykoterapi teoretisk og praktisk, og at uddannelsen samtidig har indlagt en høj grad af personlig involvering og altså kræver et stykke personligt udviklingsarbejde, som er unikt for denne type uddannelse.

​Kvaliteten i en uddannelse til psykoterapeut bygger på, at den skal bestå af et sammenhængende forløb på mindst fire år, hvor der arbejdes med egne temaer på den ene side og med træning af den terapeutiske samtale på den anden side – i processer og relation med andre studerende. 

Der er således også et krav om, at du som studerende modtager 40 timers egenterapi i løbet af de 4 år, uddannelsen løber.

Udgiften til egenterapi ligger ikke i uddannelsesprisen. 

Obs. Undtagelsen fra ovenstående er, at hvis du allerede er uddannet fra et psykoterapeutisk institut, der er medlem af Psykoterapeutforeningen, kan du tage overbygningen i familie- og psykoterapi hos Blackbird Institute, hvis du ønsker en større specialisering i par- og familieterapi.

Læs mere om dette i svaret på spørgsmålet herunder.

Muligheden for merit vurderes konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og på om du som ansøger lever op til de øvrige optagelseskriterier på instituttet.

Har du allerede taget de første to år af en psykoterapeutisk uddannelse, kan vi sammen drøfte dine muligheder for at tage din overbygning (3. + 4. uddannelsesår) hos os.

I så fald vil vi ofte bede dig deltage på udvalgte moduler på vores grunduddannelse i relationskompetence, fordi uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer, og de øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Du er altid velkommen til at skrive til os for at få dette spørgsmål nærmere afklaret.

Det gør du på:

[email protected] 

Muligheden for merit vurderes konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og på om du som ansøger lever op til de øvrige optagelseskriterier på instituttet.

 

Har du allerede taget de første to år af en psykoterapeutisk uddannelse, kan vi sammen drøfte dine muligheder for at tage din overbygning (3. + 4. uddannelsesår) hos os.

I så fald vil vi ofte bede dig tage deltage på udvalgte moduler på vores grunduddannelse i relationskompetence, fordi uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer, og de øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

 

Du er altid velkommen til at skrive til os for at få dette spørgsmål nærmere afklaret.

Det gør du på:

[email protected] 

Ja, det er der.

Som udgangspunkt skal du færdiggøre uddannelsens fire år inden for seks år fra din studiestart. Dispensation for dette krav og dermed muligheden for et længere studieforløb kan gives i særlige tilfælde og vurderes individuelt.   

Læs mere om de forskellige undervisere lige her.

Vi giver dig gerne en skræddersyet anbefaling til, hvem du kunne have gavn af at gå i egenterapi hos, på basis af en personlig snak om dine behov og ønsker.

 

Af etiske årsager og af hensyn til dit uddannelsesforløb kan dine undervisere ikke have dig i terapi, så længe du er studerende hos os.

Af samme grunde kan du ikke blive certificeret af en underviser, du har modtaget supervision hos.

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål angående din egenterapi og kravene hertil.

1.år

Relations- og livskompetence

2.år

Relationskompetent leder og familierådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

Har du yderlige spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Jeg kan ikke få nok af den her uddannelse. Jeg gav mig selv den i gave – og jeg er mig evigt taknemmelig.
Christina
studerende på den 1-årige uddannelse i relations- og livskompetence.
Det var det bedste år i mit liv. Alting begyndte at flyde lettere. Både arbejdsmæssigt og privat.
Trine
studerende på den 1-årige uddannelse i relations- og livskompetence.

Mød nogle af vores tilfredse studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen: