Privatlivspolitik

Blackbird Institutes privatlivspolitik har til formål både indadtil og udadtil at skabe tryghed i forhold til, hvordan vi på instituttet behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores studerende og øvrige kunder, vores nyhedsbrevslæsere, ansatte og undervisere.

Vi opdaterer løbende vores Privatlivspolitik, så der altid er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle de oplysninger, du betror os.

Blackbird Institute er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig. Vores kontaktoplysninger er:

Blackbird Institute
Ragnagade 7, 3. sal

2100 Østerbro

CVR-nr 39201003
Tlf. 22111866
Email: [email protected]

Kategorier af personoplysninger: Hvilke informationer indsamler vi?

Studerende på instituttet: Når du skal optages på en af vores uddannelser har vi brug for dit navn, din emailadresse samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring.
Sidstnævnte beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.crossfieldseuropa.com

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din emailadresse.

Deltager i arrangementer: Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din emailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os: Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du din emailadresse.

Formål: Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring: Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Blackbird Institutes nyhedsbrev og din emailadresse: Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din emailadresse på en liste over modtagere af Blackbird Institutes nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig 1-2 gange om ugen.

Kontaktformularen og din emailadresse: Når du skriver til os via kontaktformularen bruger vi udelukkende din emailadresse til at sende et svar på din henvendelse.

E-mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din emailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger: I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Modtagere og databehandlere: Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som emailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Blackbird Institutes indehavere, faste undervisere og Blackbird Institutes administrative institutleder.

Dit navn og din emailadresse registrerer vi på vores elektroniske deltagerlister, som vi bruger til at registrere dine fraværstimer på. Disse lister kan tilgås af vores administrative personale.

Modtagere af vores nyhedsbrev: Vi anvender en professionel nyhedsbrevstjeneste, Mailchimp, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din emailadresse og at den ikke bruges til andet end at sende dig nyhedsbreve fra Blackbird Institute. Nyhedsbrevene indeholder tekster om familiefaglige emner og markedsføring for vores arrangementer, kurser og uddannelser.

Modtager af fakturaer: Når du handler med Blackbird Institute, sender vi dig fakturaer via din emailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Dinero, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din emailadresse.

Opbevaring: Hvordan gemmer vi dine informationer

Blackbird Institute gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Tid: Hvor længe gemmer vi dine informationer

Når vi opbevarer dine personoplysninger lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Blackbird Institute. Herefter slettes de.

Emailadresser: Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved et enkelt klik i bunden af vores nyhedsbreve. Framelder du dig nyhedsbrevet vil din emailadresse automatisk blive fjernet fra listen over modtagere.

Server og hjemmesideudvikling

Blackbird Institutes hjemmeside hostes hos Dandomain og drives vha. det professionelle værktøj wordpress.

Sociale medier

Blackbird Institute har profiler på Facebook og Instagram.

Billeder

Blackbird institute fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Blackbird Institute videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer om dig, vi har gemt. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 22111866 eller [email protected].

Vi behandler personfølsomme data med diskretion og efter gældende GDPR regler.

Tak fordi du læste med.

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke