4 værdier i relationskompetent ledelse

Det starter med dig selv

Moderne ledere i dag ved godt, at relationskompetence kan aflæses på bundlinjen.

Når vi tager et personligt og relationskompetent lederskab, starter det altid med os selv. Det kan føles anstrengende og besværligt, men det er vores erfaring og stærke overbevisning, at netop denne proces, hvor vi ser nærmere på os selv i vores relationer kan blive et engagement, som gør vores arbejde med andre mere meningsfyldt og positivt – og det er på samme tid det bedste værn mod stress og udbrændthed.

Uanset om du er en fagperson eller en forælder kender du sikkert til at være søgende i dit ansvar for dine kollegaer eller dine børn på en måde, der kan støtte og udvikle fællesskabet – uden at skulle gribe til gamle greb som ordrer, forbud, skældud eller trusler.

Når du udvikler og fintuner din relationskompetence, sikrer du dig også at kunne arbejde ud fra det personlige lederskab, som efterspørges ikke bare i familier i dag, men også i institutioner, organisationer og virksomheder.

Som det ser ud i dag, er det er nemt at komme på slingrekurs mellem enten at varetage egne eller andres behov, men relationskompetence handler netop om at være optaget af mulighederne for at skabe sunde og konstruktive relationer, som tager hånd om både sig selv og andre – samtidig.

På Blackbird Institute uddanner vi ledere. I relation til arbejdspladsen vil du blive undervist i social kapital og forskningsbaserede ledelseskompetencer, der beror på det nye menneskesyn. Grundtanken i social kapital er, at vi ved at opbygge og udnytte stærke relationer på arbejdspladsen kan højne kvalitet og effektivitet og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. Et perspektiv, der har blik for både udvikling og trivsel, samtidig.  

Du får kort sagt en fornyet evne til at være i relation med dig selv og andre. Og det tror vi på er meningen med livet – for gode relationer er fundamentet for det gode liv og den gode arbejdsplads. 

Vi støtter ledere i at udvikle et indre kompas og efterleve sine værdier – både på og udenfor arbejdspladsen. Og det afspejler sig på sigt i virksomhedens bundlinje.

På Blackbird Institute har vi en rækker værdier, der beror på det nye menneskesyns kvaliteter, og som danner fundamentet for vores arbejde, vores uddannelser, og for, hvordan vi bedst kan være os selv – og sammen.

Disse 4 er også afgørende værdier for relationskompetente ledere:

KONTAKT
Kontakten til os selv og vores relationer er afgørende for vores tryghed og trivsel. Hjernens krav til det ideelle læringsmiljø er kontaktfuldhed og oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået. Derfor går kontakt forud for læring hos os.

LIGEVÆRDIGHED
Ligeværdighed er en hjørnesten i det nye menneskesyn, som understreger, at vi alle er lige meget værd, og at vi alle har ret til at blive mødt med respekt for vores følelser, tanker, meninger og ønsker. Det gør vi ved at møde hinanden autentisk, nysgerrigt og anerkendende – også over for det, vi ikke umiddelbart forstår. På den måde værner vi bedst om hinandens integritet.

TILLID
Tillid er et valg. Vi vælger at møde hinanden med tillid til, at vi alle gør det bedste, vi kan i en given situation – voksne såvel som børn. Der er altid mening i galskaben, og den er vi optaget af: Meningen bag vores tilsyneladende meningsløse adfærd.  

PERSONLIG ANSVARLIGHED
Vi bærer alle et personligt ansvar for vores grænser og behov. Når vi tager vores personlige ansvar på os, er det til stor gavn for vores relationer. Den personlige ansvarlighed er nært forbundet med vores sociale ansvarlighed. Det er vores eksistentielle valg.  Vi lever og gør, hvad vi siger, vi gør – og når vi ikke formår det, vil vi altid være parate til at reparere.

Brug for at mødes?

Vil du møde os, er du meget velkommen til at tilmelde dig et af vores informationsmøder.

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke